Dorpsbelang Vrouwenparochie

Welkom!

Wij heten u van harte welkom op de website van Dorpsbelang Vrouwenparochie.

Op deze website kunt u informatie terugvinden met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in ons dorp. Naast alle nuttige informatie onder 'nieuws',  kunt u zich aan de hand van de fotogalerij een goed beeld vormen van ons dorp.

De bedoeling is u hiermee een zo goed mogelijk beeld te geven van  het heden en de verwachtingen voor de toekomst in Vrouwenparochie.

Mocht u ideeën, vragen of opmerkingen hebben die nuttig kunnen zijn voor deze website, dan kunt u deze sturen naar

bestuur@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Een vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Vrouwenparochie

Beste dorpsgenoten.

 

Na een lange tijd van voorbereiding voor de ontwikkeling van het Multi Functioneel Dorpscentrum,

kunnen we u nu vertellen dat er enigszins schot in zit. Bij de gemeente Waadhoeke is een bouwvergunning aangevraagd. Dit is een van de voorwaarden van de provincie om van hun ook een bijdrage in de realisatie te krijgen. Tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelang in februari 2018 hebben wij u meegedeeld dat we verwachten de bouw in 2019 te realiseren. Dit vraagt natuurlijk afstemming met de gebruikers. Vooraf zullen we nog met de verenigingen om de tafel moeten om te weken aan een nieuwe organisatiestructuur.

In de tussenliggende tijd werken we aan het verkrijgen van voldoende financiën om de bouwplannen te dekken. Daarvoor hebben we meerdere fondsen aangeschreven. Na de zomervakantie zullen we daar meer zicht op krijgen.

Met vriendelijke groet,

 

Bestuur Dorpsbelang.

 

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use