Dorpsbelang Vrouwenparochie

 

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

 

 

Welkom!

Wij heten u van harte welkom op de website van Dorpsbelang Vrouwenparochie.

Op deze website kunt u informatie terugvinden met betrekking tot de laatste ontwikkelingen in ons dorp. Naast alle nuttige informatie onder 'nieuws',  kunt u zich aan de hand van de fotogalerij een goed beeld vormen van ons dorp.

De bedoeling is u hiermee een zo goed mogelijk beeld te geven van  het heden en de verwachtingen voor de toekomst in Vrouwenparochie.

Mocht u ideeën, vragen of opmerkingen hebben die nuttig kunnen zijn voor deze website, dan kunt u deze sturen naar

bestuur@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Een vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Vrouwenparochie

 

Infoavond Gemeente belangen Oudebildtzijl op 3 mei

 

Na vorige informatieavonden in Winsum, Sint Jacobiparochie, Sint Annaparochie en Minnertsga,is gemeente belangen aanstaande woensdag 3 mei in Oudebildtzijl. Deze avond is gericht op de inwoners van Oudebildtzijl en Vrouwenparochie, maar uiteraard is iedereen uit het Bildt (en daarbuiten) hartelijk welkom.

 

Gemeentebelangen wil die avond graag met u spreken over uw wensen en ideeën voor de gemeente Waadhoeke. Daarnaast vertellen ze op hun beurt met genoegen wie ze zijn en waar ze voor staan. Graag nodigen wij u uit met hun mee te doen. Samen kunnen we Waadhoeke op de kaart zetten.

Van de kant van gemeente belangen zijn een wethouder en enkele huidige raads-/bestuursleden aanwezig.

 

 

We zien u graag 3 mei om 20.00 uur in Eetcafé Het Graauwe Paard.

 

 

bron: www.hetgraauwepaard.nl

 

Rabobank Coöperatiefonds: aanvragen gezocht

 

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland is een bank van en voor klanten en leden. Daarom steunen wij vanuit het Coöperatiefonds veel verenigingen, stichtingen en instanties in de regio. Projecten die tot stand komen door veel vrijwilligers en bedoeld zijn voor een brede groep mensen, komen in aanmerking voor een bijdrage.

 

Stimulans voor de samenleving

Het Rabobank Coöperatiefonds wordt jaarlijks gevuld met een deel van de winst en is heel specifiek bedoeld voor de gemeenschap. Het fonds wil met een financiële bijdrage initiatieven ondersteunen die erop gericht zijn het maatschappelijke of culturele leven in het werkgebied van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland te verbeteren. Hierbij is het van belang dat de projecten een breed maatschappelijk karakter dragen: dus dat een brede doelgroep er profijt van heeft. En dat het project met veel vrijwilligers tot stand komt.

 

Leden beslissen mee

Een commissie, bestaande uit ledenraadsleden, beoordeelt en nomineert de binnengekomen aanvragen. Vervolgens kunnen in oktober alle leden van Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland een stem uitbrengen op de genomineerde projecten. De projecten met de meeste stemmen ontvangen een bijdrage.

 

Een bijdrage aanvragen?

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden en het aanvraagformulier op www.rabobank.nl/lnwf.

Om in november voor een bijdrage in aanmerking te kunnen komen, is het van belang het volledig ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni in te leveren.

 

 

 

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use