Dorpsbelang Vrouwenparochie

Contact en bestuur

Onderstaand een overzicht van de bestuursleden


Ruurd Tadema - Secretaris

Jan v.d. Plaats - Penningmeester

Herbert v.d. Meer - Lid

Hessel Boersma - Lid

Trijntje Poelstra - Lid

Sjoerdtsje Kappe - Lid

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht via e-mailadres bestuur@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl