Dorpsbelang Vrouwenparochie

Dorpsvisie

Hieronder kunt u het document downloaden waarin de dorpsvisie nader wordt toegelicht.

Naar aanleiding van de dorpsvisie zijn er 3 werkgroepen gevormd.

werkgroep dorpshuis

Atje Tadema, Wim Veenstra, Rinze Dijkstra, Rients Dijkstra

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use

werkgroep recreatie

Wietske vd Veen, Jan Braaksma, Arjen Hoogland, Eelco Tjepkema

werkgroep wonen/verkeer

Wietske vd Veen, Laas Bonnema, Jos van der Graaff, Gerke Hofstra,

Allard Miedema, Pier Bakker, Rinze Dijkstra, Juliana vd Mossel, 

Nicole de Bruijn

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl