Dorpsbelang Vrouwenparochie

Dorpsvisie

Hieronder kunt u het document downloaden waarin de dorpsvisie nader wordt toegelicht.

Naar aanleiding van de dorpsvisie zijn er 3 werkgroepen gevormd.

werkgroep dorpshuis

Atje Tadema, Wim Veenstra, Rinze Dijkstra, Rients Dijkstra

werkgroep recreatie

Wietske vd Veen, Jan Braaksma, Arjen Hoogland, Eelco Tjepkema

werkgroep wonen/verkeer

Wietske vd Veen, Laas Bonnema, Jos van der Graaff, Gerke Hofstra,

Allard Miedema, Pier Bakker, Rinze Dijkstra, Juliana vd Mossel, 

Nicole de Bruijn

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl