Dorpsbelang Vrouwenparochie


Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Laatste nieuws over de ontwikkelingen rond het MFC.


Soms zou je willen, dat plannen sneller tot ontwikkeling komen, maar helaas heb je hier niet altijd controle over. In de laatste ledenvergadering van de vereniging van dorpsbelang zijn de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken betreffende de bouw van het multifunctioneel  centrum. Inmiddels zijn we al weer een half jaar verder en het lijkt ons goed om u allen bij te praten en de laatste stand van zaken door te geven.


In juni is het bouwplan voorgelegd aan de commissie Hûs en Hiem en deze hebben een positief advies aan de gemeente gegeven. Vervolgens is het bouwplan aan de gemeente aangeboden. Nu op dit moment ligt het ter inzage en we hopen dat de gemeente nog dit jaar een bouwvergunning verstrekt. Met het verstrekken van een bouwvergunning kunnen wij bij de provincie om een bijdrage vragen. Zoals jullie wellicht nog wel weten heeft de gemeente in principe een bijdrage van €300.000 toegezegd en een renteloze lening van €75.000. Deze laatste moet bij de verkoop van de Kyfhueck en het Honnegat worden afgelost. De oude kostprijsberekening van het plan dateert uit 2015 en ondertussen heeft er een kostprijsverhoging plaatsgevonden waardoor er meer geld op het kleedje moet komen. Ook is de provinciale bijdrage versobert en dit is een strop van €25.000. Wij zijn nu met de gemeente in gesprek om te onderzoeken of het tekort van totaal €75.000. gecompenseerd kan worden.

Ondertussen zijn we druk doende om fondsen aan te schrijven voor een bijdrage in de ontwikkeling van het MFC.

Uit de Vereniging van Dorpsbelang is een commissie samengesteld welke zich verdiept in het opzetten van een nieuwe bestuursstructuur van het MFA. In de regio zijn wel enkele voorbeelden. Ook daar is sport en welzijn onder een dak. Minnertsga en Hallum zijn hierbij een voorbeeld.

Voor de daadwerkelijke realisatie koersen we aan op het tweede/derde kwartaal van 2019.

Met vriendelijke groet,

Commissie MFA en de Vereniging van Dorpsbelang


Begin 2018 is de gemeente het Bildt opgegaan in een nieuwe gemeente Waadhoeke.


Ter herrinnering aan de gemeente het Bildt is er vanuit de gmeente geld beschikbaar gesteld om een aandenken te realiseren. Vandaag hebben we het aandenken officieel mogen onthullen. Dit gebeurde tijdens de opening van ons jaarlijkse dorpsfeest.Wethouder Nel Haarsma heeft de officiele opening gedaan waarna we konden genieten van een lekker bakje koffie met oranjekoek.
NL doet 2018


In het kader van NL doet zijn er dit jaar weer 5 organisaties in de weer geweest om weer iets moois voor ons dorp te doen.

Dorpsbelang heeft een week later dan gepland de buizen tbv de feestversiering weer in de grond gemaakt.

Hierdoor is het weer mogelijk om tijdens het feest de palen en vlaggetjes weer op te hangen.


Himeldag 2018


Ook dit jaar hebben we weer een mooie opkomst bij onze jaarlijkse himeldag. naar een rondgang door het door kwamen we weer tot dezelfde conclusie als vorig jaar waarbij er minder zwerfvuil op straat is gevonden.

Een verbetering waar we als dorp trots op mogen zijn.


De Omrin heeft ook dit jaar weer voor de vestjes en grijpers gezorgd. Extra dit jaar is de samenwerking met samenfryslanschoon.frl een samenwerking van de gemeente Waadhoeke.


Als traditie zijn we de avond weer geeindigd met een ijsje.

nieuwsbrief 2018

Notulen Jaarvergadering

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use