Bepaalde delen van de weg krijgen een afwijkende kleur asfalt

Dorpsbelang Vrouwenparochie

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

 

Doorgaande weg

 

In september start de provincie Fryslân met de aanpak van de doorlopende weg (N393) in Vrouwenparochie. Gemeente het Bildt, de verkeerscommissie, dorpsbelang en provincie Fryslân werkten afgelopen maanden samen aan een plan om de weg aan te pakken.

 

 

Wat gaat er gebeuren?

De provinciale weg die door Vrouwenparochie loopt is nodig toe aan onderhoud. De weg krijgt daarom een nieuwe laag asfalt.

Maar daarnaast was er ook de wens van de bewoners om de weg veiliger te maken en te zorgen dat het dorp zijn 'dorpshart' weer terugkreeg. Aanpassingen De huidige parkeerplaats in het centrum krijgt meer de uitstraling van een dorpsplein. De maximumsnelheid gaat op een deel van de weg omlaag. De kern van het dorp wordt een 30 kilometerzone en krijgt gekleurd asfalt. Daarnaast worden de oude brug en vaart in het dorp op speelse wijze teruggebracht. De voet- en fietspaden worden omgebouwd tot brede trottoirs, zogeheten fietsstoepen. Deze fietsstoepen zijn bedoeld voor fietsers en voetgangers samen.Om de veiligheid voor fietsers te vergroten, worden ook de fietsoversteekplaatsen aan het begin van het dorp aangepakt.

 

Aan de linkerkant van deze afbeelding het dorpsplein. Langs de kant van de weg komen brugleuningen.

Een bovenaanzicht van het nieuwe dorpsplein

Een detailimpressie van het plein: de zitplek

Langs de rijbaan komen fietsstoepen, voor fietsers en wandelaars samen

Planning

 

Dit najaar starten de werkzaamheden. Om u te informeren over de planning en mogelijke hinder organiseert de provincie voorafgaand een informatieavond. Omwonenden ontvangen hiervan een uitnodiging zodra hier meer over bekend is.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden bij Vrouwenparochie? Kijk dan op de website van de provincie Fryslân, www.fryslan.frl/vrouwenparochie.

 

 

MFC

In overleg met de diverse verenigingen is er een tekening gemaakt om de bestaande sportkantine om(uit) te bouwen tot een MFC. Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. De plannen zijn tijdens de Raderaad besproken. Door diverse problemen met de architect heeft het wat op zich laten wachten. De plannen liggen nu bij de gemeenteraad ter goedkeuring.

Eind maart moet er meer bekend zijn.

 

Mathijs beckstraat

Er is een tekening gemaakt met een nieuwe bestrating, aanpassing van de kruising en de parkeerplaatsen zouden van de rijbaan verdwijnen. Dit werd helaas te duur. De tekening wordt op dit moment aangepast, kruisng in de vorm ongeveer zoals tekening die Piet Jetze ooit gemaakt heeft. Waarschijnlijk 2015 start aanpak. Er wordt gestart vanaf de kruising tot aan school.

Wonen Noordwest Friesland gaat diverse woningen slopen ( 1 blok rode huisjes en 1e blok van de bejaarde woningen) hier komen nieuwe woningen voor.

Zodra dit klaar is wordt de rest van de straat aangepakt. Op de plaats van de bejaarde woningen komen 2 stuks 2 onder 1 kapwoningen. Aan andere kant komt 1 x 2 onder 1 kap woning. Er komt nog een aparte informatieavond voor de bewoners.

 

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use