Dorpsbelang Vrouwenparochie

https://www.youtube.com/watch?v=8ZCCRsBKGU8&feature=youtu.be

Er zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

 

Waling Dijkstra park

 

Een deel van het onderhoud van het Waling Dijkstrapark wordt door de gemeente gedaan. Een ander deel door leden van het dorpsbelang. Om meer leven in het park te krijgen wordt er onderzocht of er een mogelijkheid bestaat om een outdoor Fitness aan te leggen.

Momenteel zijn we in overleg met de school en de diverse verenigingen of hier behoefte aan is en of dit de juiste locatie is.

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZCCRsBKGU8&feature=youtu.be

 

 

Mathijs beckstraat

Er is een tekening gemaakt met een nieuwe bestrating, aanpassing van de kruising en de parkeerplaatsen zouden van de rijbaan verdwijnen. Dit werd helaas te duur. De tekening wordt op dit moment aangepast, kruisng in de vorm ongeveer zoals tekening die Piet Jetze ooit gemaakt heeft. Waarschijnlijk 2015 start aanpak. Er wordt gestart vanaf de kruising tot aan school.

Wonen Noordwest Friesland gaat diverse woningen slopen ( 1 blok rode huisjes en 1e blok van de bejaarde woningen) hier komen nieuwe woningen voor.

Zodra dit klaar is wordt de rest van de straat aangepakt. Op de plaats van de bejaarde woningen komen 2 stuks 2 onder 1 kapwoningen. Aan andere kant komt 1 x 2 onder 1 kap woning. Er komt nog een aparte informatieavond voor de bewoners.

 

MFC

In overleg met de diverse verenigingen is er een tekening gemaakt om de bestaande sportkantine om(uit) te bouwen tot een MFC. Er is een haalbaarheidsonderzoek gedaan. De plannen zijn tijdens de Raderaad besproken. Door diverse problemen met de architect heeft het wat op zich laten wachten. De plannen liggen nu bij de gemeenteraad ter goedkeuring.

Eind maart moet er meer bekend zijn.

 

Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use