Dorpsbelang Vrouwenparochie

https://www.youtube.com/watch?v=8ZCCRsBKGU8&feature=youtu.be


Ootdoor fitness park


Er zijn plannen om een outdoor fitness park aan te leggen bij het sportcomplex, achter het toekomstige MFA.

Momenteel zijn we druk bezig om fondsen te werven en sponsors te zoeken.

Van de Rabobank hebben we al een mooie bijdrage ontvangen.


voor een impressie zie:

https://www.youtube.com/watch?v=8ZCCRsBKGU8&feature=youtu.beEr zijn nog enkele vlaggen beschikbaar.

kosten 25,-- euro          

bestellen kan via Info@dorpsbelangvrouwenparochie.nl

MFC

ILaatste nieuws over de ontwikkelingen rond het MFC.


Soms zou je willen, dat plannen sneller tot ontwikkeling komen, maar helaas heb je hier niet altijd controle over. In de laatste ledenvergadering van de vereniging van dorpsbelang zijn de aanwezigen bijgepraat over de stand van zaken betreffende de bouw van het multifunctioneel  centrum. Inmiddels zijn we al weer een half jaar verder en het lijkt ons goed om u allen bij te praten en de laatste stand van zaken door te geven.


In juni is het bouwplan voorgelegd aan de commissie Hûs en Hiem en deze hebben een positief advies aan de gemeente gegeven. Vervolgens is het bouwplan aan de gemeente aangeboden. Nu op dit moment ligt het ter inzage en we hopen dat de gemeente nog dit jaar een bouwvergunning verstrekt. Met het verstrekken van een bouwvergunning kunnen wij bij de provincie om een bijdrage vragen. Zoals jullie wellicht nog wel weten heeft de gemeente in principe een bijdrage van €300.000 toegezegd en een renteloze lening van €75.000. Deze laatste moet bij de verkoop van de Kyfhueck en het Honnegat worden afgelost. De oude kostprijsberekening van het plan dateert uit 2015 en ondertussen heeft er een kostprijsverhoging plaatsgevonden waardoor er meer geld op het kleedje moet komen. Ook is de provinciale bijdrage versobert en dit is een strop van €25.000. Wij zijn nu met de gemeente in gesprek om te onderzoeken of het tekort van totaal €75.000. gecompenseerd kan worden.

Ondertussen zijn we druk doende om fondsen aan te schrijven voor een bijdrage in de ontwikkeling van het MFC.

Uit de Vereniging van Dorpsbelang is een commissie samengesteld welke zich verdiept in het opzetten van een nieuwe bestuursstructuur van het MFA. In de regio zijn wel enkele voorbeelden. Ook daar is sport en welzijn onder een dak. Minnertsga en Hallum zijn hierbij een voorbeeld.

Voor de daadwerkelijke realisatie koersen we aan op het tweede/derde kwartaal van 2019.

Met vriendelijke groet,

Commissie MFA en de Vereniging van Dorpsbelang


Dorpsbelang Vrouwenparochie © 2011 • Alle rechten voorbehouden • Terms of Use